Námskeið

Vendum hefur um árabil boðið upp á sérsniðin námskeið fyrir fyrirtæki á sviði persónulegrar stefnumótunar og leiðtogahæfni og hafa þau verið vel sótt og hlotið góða dóma. Lögð hefur verið rík áhersla á að sérsníða námskeið eftir þörfum hvers fyrirtækis eða stofnunar, bæði í lengd og innihaldi.

Á öllum námskeiðum Vendum hefur jafnframt verið áhersla á virka þátttöku, raunhæf dæmi, skemmtilegar æfingar og tengingu við veruleika þátttakenda í hvert sinn til að hámarka árangur og yfirfærslu þekkingar á dagleg störf.  

Vendum hefur nú útvíkkað námsframboð sitt umtalsvert og býður frá og með vörönn 2019 upp á eftirfarandi námskeið.

NÁMSKEIÐ Í FEBRÚAR


12. febrúar

Vinnustofa fyrir Mannauðsstjóra.jpg

Farið verður yfir hagnýtar og þaulreyndar aðferðir sem nýtast þeim sem starfa í mannauðsmálum, kennd aðferðafræði markþjálfunar auk áhrifaríkra aðferða til þess að veita uppbyggilega og árangursríka endurgjöf.


NÁMSKEIÐ SEM HEFJAST Í MARS

4. mars

Heilbrigð stjórnun.jpg_bara prufumynd.jpeg

Farið er í gegnum hvernig stjórnendur geta með markvissum og árangursríkum hætti losað um tíma sinn með því að fela öðrum það vald og þá ábyrgð sem til þarf til að ljúka verkefnum með fullnægjandi hætti.

12. mars

þín heilsa þitt líf.jpg

þín heilsa - þitt líf

Á þessu námskeiði er farið yfir hagnýt ráð varðandi einkenni of mikillar streitu, kulnunar, stress og álags til þess að auðvelda einstaklingnum að þekkja sitt lífsmunstur og fá tækifæri og verkfæri til þess að endurstilla og snúa lífsstíl á þann hátt sem sóst er eftir. Þátttakendur setja sér SMART markmið sem þeir vinna svo áfram með í tveimur tímum í einstaklingsmarkþjálfun.

12. mars

Skilvirk tímastjórnun fyrir stjórnendur_minnkuð.jpg

Farið er yfir hagnýt ráð varðandi skipulag, skilvirkni, verkefnadreifingu, forgangsröðun, vinnulag og algenga tímaþjófa sem auðvelda fólki að ná auknum árangri á manneskjulegan hátt.

13. mars

Árangurrík og öflug liðsheild.jpg

Markmið námskeiðsins er að stjórnandinn fái í hendur verkfæri og kynnist aðferðum til þess að ná enn meiri árangri sem stjórnandi öflugrar liðsheildar. Sérstök áhersla er lögð á að stjórandinn öðlist færni til að styðja við jákvæða framþróun teymisins síns.

19. mars

Samtöl_klippt.jpg

að stýra samtölum á árangurstíkan og uppbyggjandi hátt

Leitast verður við að styrkja stjórnendur í því að stýra krefjandi samtölum á áhrifaríkan hátt. S.s. ráðningarviðtöl, regluleg starfsmannasamtöl og uppsagnir starfsmanna. Aðferðafræði markþjálfunar er notuð til að spyrja réttu spurninganna og virkja viðmælandann á uppbyggjandi hátt.

21. mars

Jafningjastjórnun_minnkuð.jpg

Á námskeiðinu er farið í gegnum þær áskoranir sem fylgja því að stjórna jafningjum og hvernig best sé að hámarka frammistöðu á manneskjulegan hátt. Farið er í gegnum áhrifaríkar leiðir til skilvirkra samskipta, hvatningu og hvernig best sé að veita jákvæða endurgjöf þannig að hún sé ekki yfirborðskennd.

Námskeið sem hefjast í apríl

2. apríl

Jafningjastjórnun II_minnkuð.jpg

Sjálfstætt framhaldsnámskeið námskeiðsins Jafningjastjórnun I. Námskeiðið er ætlað stjórnendum sem vilja hámarka árangur sinn og laða fram það besta í starfsfólkinu sínu. Farið verður í gegnum áhrifarík samskipti og teymisvinnu sem skilar árangri.

29. apríl

Hrós, hvatning og leiðréttandi endurgjöf_minnkuð.jpg

Á þessu hagnýta námskeiði er farið það hvernig á að hrósa starfsfólki á innihaldsríkan og hvetjandi hátt og leiðrétta hegðun án þess að draga úr frumkvæði, innri hvatningu og skuldbindingu.

Námskeið sem hefjast í maí

7. maí

Markþjálfun í lífi og starfi_minnkuð.jpg

Markþjálfun í lífi og starfi - persónuleg stefnumótun

Þriggja daga vinnustofa ætluð þeim sem vilja tileinka sér aðferðafræði markþjálfunar og nýta hana í lífi og starfi. Aðferðafræðin nýtist á öllum sviðum lífsins, hvort sem það er í persónulegri stefnumótun, tiltekt í eigin lífi, frekari starfsþróun eða til að laða fram það besta í sjálfum sér og öðrum.

Tímasetning væntanleg

Konur í stjórnun.jpg

Sérstakt námskeið ætlað konum sem vilja byggja upp sjálfstraust sitt í stjórnun og auka leiðtogafærni sína. Farið er yfir fjölbreytta þætti stjórnunar og sérstök áhersla lögð á persónulega og faglega styrkingu.


Nánari upplýsingar um námskeið Vendum eru veittar í gegnum netfangið vendum@vendum.is

logo kortafyrirtækja uppröðun.JPG