Námskeið

Vendum hefur um árabil boðið upp á sérsniðin námskeið fyrir fyrirtæki á sviði persónulegrar stefnumótunar og leiðtogahæfni og hafa þau verið vel sótt og hlotið góða dóma. Lögð hefur verið rík áhersla á að sérsníða námskeið eftir þörfum hvers fyrirtækis eða stofnunar, bæði í lengd og innihaldi.

Á öllum námskeiðum Vendum hefur jafnframt verið áhersla á virka þátttöku, raunhæf dæmi, skemmtilegar æfingar og tengingu við veruleika þátttakenda í hvert sinn til að hámarka árangur og yfirfærslu þekkingar á dagleg störf.  

Vendum hefur nú útvíkkað námsframboð sitt umtalsvert og býður frá og með vörönn 2019 upp á eftirfarandi námskeið.

Námskeið sem hefjast í janúar

9. janúar

Jafningjastjórnun_minnkuð.jpg

Á námskeiðinu er farið í gegnum þær áskoranir sem fylgja því að stjórna jafningjum og hvernig best sé að hámarka frammistöðu á manneskjulegan hátt. Farið er í gegnum áhrifaríkar leiðir til skilvirkra samskipta, hvatningu og hvernig best sé að veita jákvæða endurgjöf þannig að hún sé ekki yfirborðskennd.

21. janúar

Skilvirk tímastjórnun fyrir einstaklinga_minnkuð.jpg

Á þessu námskeiði er farið yfir hagnýt ráð varðandi skipulag, skilvirkni, verkefnadreifingu, forgangsröðun, vinnulag og algenga tímaþjófa sem auðvelda einstaklingum að ná auknum árangri og huga að vellíðan á sama tíma.

22. janúar

Markþjálfun í lífi og starfi_minnkuð.jpg

Markþjálfun í lífi og starfi - persónuleg stefnumótun

Þriggja daga vinnustofa ætluð þeim sem vilja tileinka sér aðferðafræði markþjálfunar og nýta hana í lífi og starfi. Aðferðafræðin nýtist á öllum sviðum lífsins, hvort sem það er í persónulegri stefnumótun, tiltekt í eigin lífi, frekari starfsþróun eða til að laða fram það besta í sjálfum sér og öðrum.

31. janúar

Jafningjastjórnun II_minnkuð.jpg

Sjálfstætt framhaldsnámskeið námskeiðsins Jafningjastjórnun I. Námskeiðið er ætlað stjórnendum sem vilja hámarka árangur sinn og laða fram það besta í starfsfólkinu sínu. Farið verður í gegnum áhrifarík samskipti og teymisvinnu sem skilar árangri.


NÁMSKEIÐ SEM HEFJAST Í FEBRÚAR

4. febrúar

Hrós, hvatning og leiðréttandi endurgjöf_minnkuð.jpg

Á þessu hagnýta námskeiði er farið það hvernig á að hrósa starfsfólki á innihaldsríkan og hvetjandi hátt og leiðrétta hegðun án þess að draga úr frumkvæði, innri hvatningu og skuldbindingu.

12. febrúar

Vinnustofa fyrir Mannauðsstjóra.jpg

Farið verður yfir hagnýtar og þaulreyndar aðferðir sem nýtast þeim sem starfa í mannauðsmálum, kennd aðferðafræði markþjálfunar auk áhrifaríkra aðferða til þess að veita uppbyggilega og árangursríka endurgjöf.

13. febrúar

Traust í samskiptum_minnkuð.jpg

Traust í samskiptum

Á námskeiðinu er lögð áhersla á að kynna markþjálfun sem stjórntæki, en það er ein árangursríkasta leið til að efla stjórnendur í hinni daglegu stjórnun. Lögð verður áhersla á hagnýtar aðferðir í samtalstækni, virka djúphlustun og stefnumiðaða spurningatækni.

21. febrúar

Konur í stjórnun.jpg

Sérstakt námskeið ætlað konum sem vilja byggja upp sjálfstraust sitt í stjórnun og auka leiðtogafærni sína. Farið er yfir fjölbreytta þætti stjórnunar og sérstök áhersla lögð á persónulega og faglega styrkingu.


NÁMSKEIÐ SEM HEFJAST Í MARS

4. mars

Heilbrigð stjórnun.jpg_bara prufumynd.jpeg

Farið er í gegnum hvernig stjórnendur geta með markvissum og árangursríkum hætti losað um tíma sinn með því að fela öðrum það vald og þá ábyrgð sem til þarf til að ljúka verkefnum með fullnægjandi hætti.

5. mars

Listin að hafa áhrif_minnkuð.jpg

Listin að hafa áhrif

Á námskeiðinu verður lögð áhersla á að fara yfir hagnýtar leiðir til að hafa áhrif á aðra á faglegan hátt sem einkennist af virðingu og skilar árangri.

12. mars

Skilvirk tímastjórnun fyrir stjórnendur_minnkuð.jpg

Farið er yfir hagnýt ráð varðandi skipulag, skilvirkni, verkefnadreifingu, forgangsröðun, vinnulag og algenga tímaþjófa sem auðvelda stjórnendum að ná auknum árangri á manneskjulegan hátt.

13. mars

Árangurrík og öflug liðsheild.jpg

Markmið námskeiðsins er að stjórnandinn fái í hendur verkfæri og kynnist aðferðum til þess að ná enn meiri árangri sem stjórnandi öflugrar liðsheildar. Sérstök áhersla er lögð á að stjórandinn öðlist færni til að styðja við jákvæða framþróun teymisins síns.

21. mars

Að koma fram af öryggi_klippt .jpg

Námskeiðið er sérsniðið að þörfum þeirra sem vilja heildstæða þjálfun í því að koma fram og eiga innihaldsrík samskipti við annað fólk.


Nánari upplýsingar um námskeið Vendum eru veittar í gegnum netfangið vendum@vendum.is


logo kortafyrirtækja uppröðun.JPG