Námskeið

Vendum hefur um árabil boðið upp á sérsniðin námskeið fyrir fyrirtæki á sviði persónulegrar stefnumótunar og leiðtogahæfni og hafa þau verið vel sótt og hlotið góða dóma. Lögð hefur verið rík áhersla á að sérsníða námskeið eftir þörfum hvers fyrirtækis eða stofnunar, bæði í lengd og innihaldi.

Á öllum námskeiðum Vendum hefur jafnframt verið áhersla á virka þátttöku, raunhæf dæmi, skemmtilegar æfingar og tengingu við veruleika þátttakenda í hvert sinn til að hámarka árangur og yfirfærslu þekkingar á dagleg störf.  

Vendum hefur nú útvíkkað námsframboð sitt umtalsvert og býður frá og með vörönn 2019 upp á eftirfarandi námskeið.


Haustönn 2019

3. september

Skilvirk tímastjórnun fyrir stjórnendur.jpg

skilvirk tímastjórnun

Á þessu námskeiði er farið yfir hagnýt ráð varðandi skipulag, skilvirkni, verkefnadreifingu, forgangsröðun, vinnulag og algenga tímaþjófa sem auðvelda einstaklingum að ná auknum árangri og huga að vellíðan á sama tíma.

5. september

Markþjálfunarnámskeið fyrir stjórnendur_klippt.jpg

Markþjálfunarnámskeið fyrir stjórnendur

Lögð er áhersla á að kynna grunnatriði markþjálfunar sem stjórntækis, en það er mjög árangursrík leið til að efla stjórnendur í hinni daglegu stjórnun. Áhersla verður á hagnýtar aðferðir í samtalstækni, virka hlustun og spurningatækni.

12. september

Jafningjastjórnun_minnkuð.jpg

jafningjastjórnun i

Á námskeiðinu er farið í gegnum þær áskoranir sem fylgja því að stjórna jafningjum og hvernig best sé að hámarka frammistöðu á manneskjulegan hátt. Farið er í gegnum áhrifaríkar leiðir til skilvirkra samskipta, hvatningu og hvernig best sé að veita jákvæða endurgjöf þannig að hún sé ekki yfirborðskennd.

23. september

Hrós, hvatning og leiðréttandi endurgjöf_minnkuð.jpg

hrós, hvatning og leiðréttandi endurgjöf

Á þessu hagnýta námskeiði er farið það hvernig á að hrósa starfsfólki á innihaldsríkan og hvetjandi hátt og leiðrétta hegðun án þess að draga úr frumkvæði, innri hvatningu og skuldbindingu.

24. september

Vinnustofa fyrir Mannauðsstjóra.jpg

Farið verður yfir hagnýtar og þaulreyndar aðferðir sem nýtast þeim sem starfa í mannauðsmálum, kennd aðferðafræði markþjálfunar auk áhrifaríkra aðferða til þess að veita uppbyggilega og árangursríka endurgjöf.

10. október

Jafningjastjórnun II_minnkuð.jpg

jafningjastjórnun II

Sjálfstætt framhaldsnámskeið námskeiðsins Jafningjastjórnun I. Námskeiðið er ætlað stjórnendum sem vilja hámarka árangur sinn og laða fram það besta í starfsfólkinu sínu. Farið verður í gegnum áhrifarík samskipti og teymisvinnu sem skilar árangri.

logo kortafyrirtækja uppröðun.JPG